İş Güvenliği Politikası

Çalışanların, taşeronların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan iş güvenliği mevzuatlarına ve iş güvenliği ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,


İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek güvensiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,


Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,


İşyerinde hizmet veren taşeron ve ziyaretçilerin de GÜNAK A.Ş.’nin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,


Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan iş güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.