Kalite Sistemi

Günak'ta imalatın her aşamasında uygulanan kalite kontroller ile olası hataların en erken şekilde tespit edilmesi, bu hataların en uygun yöntemle bertaraf edilmesi ve sürekli iyileştirme ile bir daha mümkün olduğunca tekrarlanmaması amaçlanmaktadır. Uygulanan sistemde bağımsız kalite kontrol bölümünün yanı sıra her çalışan uygunsuzlukların tespiti konusunda teşvik edilmektedir.

Bir ürünün imalat aşamalarında uygulanan kalite kontrol işlemleri kalifiye personel tarafından, standartlara uygun olarak, amaca uygun ve kalibrasyonlu test ve ölçüm ekipmanları kullanılarak gerçekleştirilir ve raporlanarak o ürünün kalite dosyasında muhafaza edilir.

Sipariş : Müşteri şartnamesi, istenen hizmetin tabi olduğu standartlara uygunluğu açısından incelenir ve yapılması gereken değişiklikler ilk aşamada tespit edilerek taraflar arasında mutabakat yolu aranır.

Planlama : Alınan her siparişte iş bazında ve Günak'ın genel imalatları kapsamında olmak üzere iş planı oluşturulur.

Tasarım : Tasarımın da Günak kapsamında olduğu işlerimizde Günak Tasarım Birimi, müşterinin talep ettiği standartlar ve toleranslar dahilinde en verimli imalat metodlarının kullanılacağı tasarımı hazırlar. Müşteri tarafından temin edilen tasarımlar da Günak Tasarım Birimi tarafından incelenerek, olası uygunsuzlukların önüne malzeme tedarikinden önce geçilmiş olunur.

Malzeme Siparişi : Tasarımı netleşmiş olan parçaları imal etmek için gerekli olan malzemelerin siparişleri Satın Alma Birimi tarafından verilir.

Malzeme : Günak ambarlarına ve stok sahalarına giren her malzeme Kalite Kontrol Bölümü'nün onayından geçmek zorundadır. Uygun olmayan malzemeler ayrı bir bölüme ayrılarak imalatta kullanılmalarının önüne geçilir. Girdi Kalite Kontrolü aşamasında malzemeye verilen kod numarası sayesinde takip edilebilirlik sağlanır ve karışıklıkların önüne geçilir.

Yüzey Hazırlığı : İmalata geçmeden önce malzeme yüzey hazırlığına tabi tutulur. Malzeme yüzeyi müşteri talepleri doğrultusunda SA 2½ ya da SA 3 kalitesinde kumlandıktan sonra farklı bir talep olmadığı takdirde 25 um kalınlığında epoksi shop primer uygulanarak korozif etkilerin önüne geçilir.

Kesim ve Biçimlendirme : Kesim sonrasında parçalara montaja uygunluk açısından boyut kontrolü uygulanır ve olası hataların önüne geçilir.

Ön Montaj : Ön montajı müteakip, kaynağa geçilmeden önce imalatta boyut ve kaynak ağzı kontrolü gerçekleştirilir. Kaynak öncesinde özellikle karmaşık parçalar için kaynak planları hazırlanarak malzeme de çarpılmaların ve artık gerilmelerin minimumda tutulması amaçlanır.

Kaynak : Günak'ta kaynak işlemi, malzemeye, yönteme ve çevre şartlarına bağlı olarak değişiklik gösteren WPS'lere uygun olarak ve sertifikalı kaynakçılar / kaynak operatörleri tarafından gerçekleştirilir. Tamamlanan kaynaklar yetkili personel tarafından tahribatsız muayene yöntemleri ile test edilir.

Isıl İşlemler : Üretilen ürünün kullanılacağı ortam şartlarının zorlayıcı olduğu durumlarda, malzemeye uygulanan plastik şekillendirmenin belli değerleri aştığı durumlarda ve kaynaktan kaynaklanan artık gerilmelerin bertaraf edilmesi istendiğinde malzemeye Günak prosedürlerine uygun olarak ısıl işlem uygulanır.

Performans Testleri : İmalatı tamamlanan ürün cinsine bağlı olarak fonksiyon testlerine tabi tutulur. Test neticesinde performans testi raporu düzenlenerek ürünün kalite dosyasına koyulur.

Boya : Bütün test ve kontrollerden geçen ürün müşteri taleplerine uygun olarak boyanır. Kuru film kalınlığı ölçülerek raporlanır.

Paketleme : Sevke hazır ürün son olarak ambalaj kontrolünden geçirilerek isim plakası ve varsa ilgili damgalar ürünün üstüne vurulur.