Çevre Politikası

Çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uymayı,

Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası etkilerini en aza indirmeyi,

Doğal kaynaklarımızın bilinçli kullanılmasını sağlamayı,

Çalışanlarımızı çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,

Çevre yönetim sistemimizi periyodik gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.